de gedachten van  Ton 

Mensen zijn heel verschillend, niet alleen ons uiterlijk verschilt, maar ook ons denkwijze. Ieder mens is uniek en daar moeten we rekening mee houden en accepteren. Een professor wiskunde denkt heel anders dan een professor psychologie en een timmerman is anders dan een metselaar, loodgieter of elektricien. Maar samen kunnen ze een huis bouwen. Ook behoeftes & smaak zijn verschillend bij de mensen, dat moet je accepteren en respect voor hebben, ook in de politiek. Samenwerking is belangrijk. Met elkaar bereik je meer dan tegen elkaar. Polarisatie is de vijand van de democratie. Wij leven in een maatschappij met allemaal verschillende individuen, alleen al de vingerprint van het topje van de vinger verschilt al zo van elkaar dat deze uit duizenden van elkaar zijn te onderscheiden. Onze hersens zijn veel groter, aangevuld met opvoeding, ervaring, smaak, omgeving en gevoel heeft ieder zo zijn eigen inzicht. Daar moet je niet tegen in gaan, maar accepteren. Ieder mens heeft recht om zijn eigen leven te leiden ook dat moet je accepteren, maar dat moet wel in gezamenlijkheid ook samen doen en rekening houden met elkaar, want vrijheid mag niet ten koste van anderen gaan, vrijheid is van ons allemaal. Ook in het politiek denken of geloof is het samen doen belangrijk. Volgens mij kan dit met behoud van eigen gedachten. Laat iedereen zich in hun waarden, binnen de grondwet is daar ruimte genoeg voor. In het geloof wordt ook verschillend gedacht. Ik vraag mij af met welk recht kan men een bepaalde gedachte tot de enige waarheid claimen, Ooit las ik in een verhaal van Anton Tsjechov waarin een priester samen met een mohammedaan liep. de priester vroeg aan de mohammedaan of hij problemen had om naast een priester te lopen. Waarop de mohammedaan zei, er is maar één God maar de mensen zijn verschillend. Deze zin pakte mij. Ik geloof ook in het geloven. laat ieder zijn geloof beleven zolang het niet ten koste van anderen gaat. In de politiek geldt dit het zelfde. Belang, gevoel en denkwijzen zijn vaak de richtingwijzer. Een ondernemer denkt vaak anders dan een werknemer, maar samen kunnen zij het bedrijf gezond houden. Een ondernemer kan niet zonder of met een ontevreden werknemer een zaak runnen en zal ook met zijn belangen rekening moeten houden. Het is heel begrijpelijk dat de verschillende belangen in de politiek tot uiting komt, maar met samenwerking bereik je meer dan met afstand houden. Binnen de grondwet is genoeg ruimte om in vrijheid verschillend te kunnen zijn. Voor competitie is er in de sport voldoende ruimte, maar in de politiek is samenwerking heel belangrijk om iets te bereiken. 

Dus eigenlijk moet je stemmen naar je eigen gedachten, maar wel zo dat je samenwerking aan kan gaan want we leven in een democratie.

Alle politieke partijen willen het zo goed mogelijk doen om het in ons land zo goed mogelijk te hebben, maar de uitgangspunten verschillen nog wel eens. Hoe ga je daarmee om?  

Het begint bij de verkiezingen. Alle partijen komen met een verkiezingsvoorstel, daarmee bereiken ze  hun achterban. Zo worden de lijsten vastgesteld met kandidaat bestuurders. Er wordt vooral op de verschillen gewezen die vaak duidelijk wordt gesteld. De lijstaanvoerders doen vaak het woord, zodat de lijstaanvoerders worden aangezien als de aanbieders van de voorstellen. Zij zullen verantwoordelijk worden gehouden met hun medewerkers tijdens de propaganda dat het partijprogramma duidelijk naar voren wordt gebracht. Ook na de verkiezingen wordt het partijprogramma als lijdraat gebruikt om te regeren en bij een coalitie zoveel mogelijk de standpunten vast te houden. Daarom vind ik het beter dat een beoogd minister-president niet de lijstaanvoerder zal zijn, want hij zal bij totstandkoming van een regering flexibel moeten zijn, dat wil niet zeggen dat het niet kan

Hoe ga je om met verschillen in gedachten. Welk doel moet bereikt worden, zijn daar verschillen bij, ga luisteren naar de uitleg van de ander, bekijk elkaars voor- en nadelen , bereken de kosten, dan moet men er bij een kop koffie wel uitkomen, want het gaat om het doel. Kijk eens op zondag naar het programma    “weer verliefd op je huis” waar grote verschillen door de bewoners van het huis in de inrichting, door binnenhuisarchitecten tot een éénheid wordt gebracht.

Een groot probleem in deze tijd is het stikstofprobleem. Waar komt het stikstof vandaan en waar is het? Gewoon in de lucht en in de aarde. Stikstof is nodig voor de groei van ons voedsel en de natuur. Zonder stikstof geen voedsel en bossen. Wat gebeurt er met stikstof in de natuur? Door verbranding van stoffen waar o.a. stikstof inzit komt deze stoffen vrij. In gras zit stikstof en door verbranding in de maag van de koe komt de stikstof weer vrij als mest en in de atmosfeer. Planten hebben dit als voedsel nodig, via de wortels in de aarde en via de bladeren, dus ook voor het gras, ook in de atmosfeer wordt stikstof gebruikt door de bladeren van bomen en planten. In deze tijd waar veel stikstof verbruikt wordt bij vervoer, machines en verwarming. Na verbranding komt de stikstof terecht in de atmosfeer. Er wordt door behoefte van de vele mensen op aarde steeds meer stikstof nodig Daar kan de beschikbare stikstof niet aan voldoen. Maar in het verleden misschien wel miljoenen jaren geleden in de tijd van de dinosaurussen en plankton hebben we in onze aardbodem heel veel opgeborgen energie in de vorm van gas en olie. Maar is dat oneindig? Ik denk van niet. De wereld wordt zo vol gebouwd, door de populatie van mensen is dat nodig. De wereld wordt ook steeds kleiner, door vervoer in de lucht water en wegen worden de afstanden steeds meer bereikbaar. De kans is groot dat door de mensheid de aarde vernietigd wordt. Wat moet er gebeuren. Wees zuinig op fossiele brandstof op een gegeven moment weten we er geen raad mee, te veel stikstof in de lucht en de voorraad in de aarde raakt leeg. Ook is het noodzakelijk dat de zuiverheid van ons atmosfeer zuiver blijft en het broeikaseffect geen kans krijgt. Er zijn genoeg middelen om electra te produceren, zonnepanelen, wind en stromend water. Er zijn rivieren en vanuit de zeeën door eb en vloed. Ook via kernenergie is er energie te verkrijgen. Geef de universiteiten van Delft en Wageningen extra middelen voor een groot onderzoek. Zoek naar mogelijkheden om het stikstof, waterstof en andere schadelijke stoffen uit de atmosfeer te halen, volgens mij is dat nu al mogelijk op klein nouveau, maar het moet meer uitgebreid gebeuren.  Nog een laatste opmerking hierover wat betreft Nederland, Nederland hoort bij de beste producenten wat landbouw betreft door de voedzame bodem. Ook het Fries stamboekvee is wereldwijd bekend. En de stikstof die in de landbouw verbruikt wordt, recyclet van vee naar landbouw. Wel moet onderscheid gemaakt worden tussen natuur- en landbouwgronden, sommige natuur gebieden hebben geen of weinig stikstof nodig  waar we rekening mee moeten houden is dat er nog steeds geen overvloed aan voedsel is op deze aarde, dus zuinig zijn op onze boeren.

Het opwarmen van de aarde, Is dit een stikstof probleem? We hebben hier een ijstijd gehad, zonder koeien, landbouw, verkeer en industrie is die verdwenen. Ook is hier een tijd geweest dat er Mammoeten, waaronder olifanten, dinosaurussen en andere grote beesten leefden. Laatst zijn er in het Flevoland resten van deze Mammoeten opgegraven.  Het klimaat was toen veel warmer, Ook toen is het klimaat veranderd en de Mammoeten zijn allemaal verdwenen zonder tussenkomst van boeren, verkeer en industrie. In hoeverre is er invloed door het universum?

Wat doet het universum met ons klimaat. Van de zon en maan zien we wel wat, maar er is meer. Er moet breder naar dit probleem gekeken worden. Dit probleem is voor ons allen, Niet voor een enkel politieke partij in Nederland, maar voor de hele wereld. Een uitdaging voor Archeologen, Geologen, Meteorologen, Natuurkundigen enz. Als daar meer uitkomst uit voort komt, kunnen we waarschijnlijk beter omgaan met het klimaat en de acceptatie daar van.

 


Morbi in sem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.

Morbi in sem

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu.

Aliquam in

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu.

Sit velit

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu.

Morbi in sem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.