Mobiliteit Flevoland

Het verkiezingsprogramma van de VVD Flevoland ondersteun ik volledig

Met betrekking tot de verkeerswegen heb ik een aantal suggesties.

De inrichting van de wegen moet zo zijn dat de automobilist kan zien wat de maximum snelheid is. Vooral in de buitengebieden. Ook al staan er geen borden. Bij zonegebieden heeft rechts altijd voorrang en einde zonegebied moet vermeld worden. Daar wordt wel eens van afgeweken. Borden 90km bij nat wegdek op de A6 moeten niet onnodig blijven staan als het wegdek vernieuwd is, of niet meer nodig is. De borden worden dan niet meer serieus genomen. Het is belangrijk dat het verkeer samenhangend is in heel Flevoland.

Het zou voor heel veel mensen uit de Noordoostpolder fijn zijn als er een treinverbinding zou zijn. Over de Zuiderzeelijn wordt al jaren gediscussieerd, maar inzicht over een uitvoering daarvan is er nog lang niet. Het zou goed zijn als er een treinverbinding komt van Lelystad via Emmeloord naar het noorden van het land: de Lelylijn. Vooral voor onze oudere inwoners kan een treinverbinding heel fijn zijn. En als er zo’n treinverbinding komt, dan een station in de periferie van Emmeloord nabij de zonnepanelen. Als deze panelen anderhalve meter hoger worden gezet heb je een prachtig parkeergebied voor de gebruikers van heel de Noordoostpolder. Ook een vraaggericht OV is heel belangrijk, vooral voor de inwoners in de buitengebieden.

Vooral voor deze onderwerpen zal ik mij sterk maken als ik in de provinciale staten van Flevoland kom. Als u het hiermee eens bent, stem dan 20 maart in Flevoland op :

Ton Kehl VVD lijst 1 nr. 17.