wat VVD?

Er wordt wel eens gesuggereerd dat de VVD alleen voor de rijke mensen is. De VVD is een volkspartij en dat is voor iedereen.

De schijn lijkt wel dat de VVD meer voor het bedrijfsleven doet, maar juist de bedrijven zorgen voor de werkgelegenheid die wij in Nederland willen behouden voor de banen. Banen die zorgen voor inkomen en ontplooiing van mensen en daar staat de VVD voor. Zonder bedrijven is er armoede voor iedereen.

Ook voor de werkenden heeft de VVD zorg, want zonder of met ontevreden werknemers kun je niet veel bereiken.

Mark Rutte, ook al is hij ministerpresident, bepaalt helemaal niets zelf, dat doet de hele regering bestaand uit een coalitie van diverse partijen, gekozen door de bevolking waar ook u toe behoort. Dat is democratie. Er kunnen ook voorstellen gedaan worden die voor een coalitiepartij minder bevallig zijn. Soms moet er wat gegeven en soms wat genomen worden, en als de verschillen niet te aanvaarden zijn kan er een crisis uit voort komen.

Het is jammer dat de Eerste-Kamer verkiezingen afhankelijk zijn van de uitslag van de provinciale verkiezingen. Daardoor wordt de provinciale verkiezingen beïnvloed door gevoelens van uit den Haag en dat gaat weer ten koste van de mooie plannen uit de provincies.

Stemt u toch VVD in de provincie Flevoland, stem dan lijst 1 nr17 Ton Kehl