Over Ton Kehl

Na jaren lang actief te zijn geweest in de gemeenteraad van Bussum, doe ik deze keer mee met de verkiezingen voor de provinciale staten van Flevoland.

Waarom ik lid van de VVD ben.

Toen ik voor het eerst mocht stemmen heb ik mij bij alle partijen laten voorlichten. Mijn keuze viel direct op de VVD. Niet alleen de naam trok mij aan, maar ook in het liberaal manifest kon ik mij heel goed vinden.

VVD. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Volkspartij is voor iedereen. Vrijheid willen we allemaal maar de vrijheid die je zelf wil geldt voor iedereen. Daar moet je rekening mee houden. Bij Democratie heeft het volk invloed op wat er gaat gebeuren.

Mensen zijn heel verschillend, niet alleen ons uiterlijk verschilt, maar ook onze denkwijze. Ieder mens is uniek en daar moeten we rekening mee houden. Een professor wiskunde denkt heel anders dan een professor psychologie en een timmerman is anders dan een metselaar, loodgieter of elektricien. Samen kunnen ze een huis bouwen.

Ook Behoeftes en smaak zijn verschillend bij de mensen, daar moet je begrip en respect voor hebben juist in de politiek. Samenwerking is belangrijk. Met elkaar bereik je meer dan tegen elkaar. Polarisatie is de vijand van de democratie.

VVD de partij van Thorbecke. Thorbecke is de grondlegger van onze grondwet. De grondwet die door alle partijen gerespecteerd wordt. 

Ook al ben ik 76. Ik voel mij nog helemaal fit. Als u op mij stemt zijn alle seniorenpartijen overbodig.

Ook al bent u niet van de VVD, met Ton Kehl kunt u toch in zee.

Dus in Flevoland 20 maart stem VVD lijst 1 nr 17.